Družbena odgovornost

Zadovoljimo sedanje potrebe brez ogrožanja možnosti naslednjih generacij, da bodo lahko zadovoljevala svoje potrebe.

V podjetjih LEDINEK se zavedamo, da smo soodvisni od svojih zaposlenih, poslovnih partnerjev, okolja, skupnosti in dobrega vodenja. Pomen družbene odgovornosti razumemo kot odgovornost za svoje vplive na družbo in okolje, to je na ljudi in naravo, kot na enega ključnih orodij trajnostnega razvoja.

Prizadevamo si za pregledno in etično ravnanje, za celovitost ter uravnoteženo poslovanje na vseh ključnih področjih in funkcijah našega podjetja. Upoštevamo pričakovanja deležnikov, delujemo v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami poslovanja. Družbena odgovornost je integrirana v celotno organizacijo in jo izvajamo v vseh svojih odnosih. Skozi svoje delovanje si prizadevamo za vrednote, na katerih naj bi gradili bolj povezano družbo. Dolgoročno zaupanje zaposlenih, poslovnih partnerjev ter okolice so temelj trajnostnih gospodarskih modelov in soustvarjajo okolje, v katerem lahko podjetja razvijajo inovacije in rastejo.


Naši izdelki so vrhunska tehnologija za potrebe lesne industrije, ki omogoča učinkovito uporabo lesa, kot naravnega materiala  za gradnjo z lesom in za predelavo v izdelke z visoko dodano vrednostjo.

Les je gradbeni material, ki skladišči CO2 in ki po svojem odsluženem življenjskem ciklu propade. To pomeni ne obremenjuje okolja in prispeva k nižjemu ogljičnemu odtisu, za kar si danes prizadevajo države na globalni ravni. Ponosni smo, da smo s svojimi izdelki del prizadevanj za čistejše okolje.

Več o trajnostni gradnji

Podpiramo projekt Les rešuje podnebje!


Ker posamezniki sestavljamo družbo, v kateri živimo, je natanko takšna, kot jo ustvarimo. Če ne pokažemo, kaj počnemo, se drugi ne morejo zgledovati po nas in s tem nazadujemo tudi mi.

Le izmenjava znanja, izkušenj, povezovanje in učenje drug od drugega bo krepilo naš razvoj. Zato si prizadevamo za celovitost namesto enostranskost, upoštevamo soodvisnost namesto neodvisnosti.

V družbah Ledinek podpiramo mnoga lokalna in širša društva ter organizacije. Sodelujemo pri iniciativah, ki se soočajo z družbenimi in kulturnimi izzivi, podpiramo socialno ranljivejše skupine, ter mlade pri izobraževanju, predvsem pa smo ponosni, da smo del nekaterih športnih zgodb, saj tudi nas športni duh vzpodbuja, da se nikoli ne predamo, ampak vztrajamo in poiščemo pot navzgor. 

V okviru mednarodnega atletskega mitinga v Slovenski Bistrici, so leta 2002 prvič tekmovali metalci kladiva za Stepišnikov memorijal.

Več