Trajnostni razvoj

Trajnostna gradnja

Kljub prevladi klasičnih gradbenih materialov, se ob večjem ekološkem zavedanju držav, les vse bolj uveljavlja kot gradbeni material v trajnostni gradnji. Je naravno obnovljiv, nizkoogljični material, ki znižuje emisije toplogrednih plinov in zmanjšuje podnebne spremembe ter hkrati omogoča prijetno in zdravo bivalno okolje. 

Prednosti uporabe lesa pri gradnji so tudi hitrejša gradnja, možnost recikliranja materialov ter prihranek pri ogrevanju, saj daje bivanje v leseni zgradbi prijeten občutek že pri 18-20 oC, v masivni zgradbi pa šele pri 22-24 oC. Obenem lesena hiša povprečne velikosti v življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO2, če je dodana še lesena notranja oprema, pa od 30 do 70 ton CO2. Les je poleg vode tudi naš edini naravno obnovljiv vir, naše naravno bogastvo, ki ga imamo v Sloveniji, kot tretji najbolj gozdnati državi v Evropi, veliko, zato nudi količinsko zadostno in kakovostno surovinsko zaledje za domačo industrijo. Priložnost za boljši izkoristek lesa zato predstavlja tudi Evropski zeleni dogovor, ki predvideva vzpostavitev trajnostnega evropskega gospodarstva, ki do leta 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov. Ker je lesena gradnja pomemben del prehoda na nizkoogljično, podnebno nevtralno gospodarstvo, imamo zaradi velike razpoložljivosti lesne surovine dober potencial za doseganje ciljev dogovora. (vir: Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS)