ZAČETKI

1875 – 1966 Sodarstvo – obrt večih generacij družine Ledinek

Sodarstvo je bila obrt večih generacij družine Ledinek iz Maribora. Stari oče današnjega lastnika in direktorja Pavla Ledineka, dipl. ing. stroj., je  zgradil sodarsko delavnico na Pajkovi ulici.

Najstarejši arhivski viri kažejo, da je Paul Ledineg prijavil sodarsko obrt l. 1875 in je bila vpisana v Obrtni register za proste in rokodelske dejavnosti 1866 – 1883, pod številko 737: 'Binderei' na Müllgasse, današnja Mlinska ulica.

Vir: Pokrajinski arhiv Maribor
Vir: Pokrajinski arhiv Maribor

Hišo na Pajkovi ulici 6, je l. 1907 zgradil Johann Spes, takrat se je ulica imenovala Waldgasse. L. 1908 je postal lastnik hiše in pripadajočega zemljišča Paul Ledineg, sin sodarja iz Mlinske ulice in stari oče lastnika današnje tovarne lesnoobdelovalnih strojev, ki je l. 1910 pri takratnih oblasteh prijavil gradnjo gospodarskega objekta ob stanovanjski hiši.

Gradbeni načrt za hišo in delavnico, Vir: Pokrajinski arhiv Maribor
Gradbeni načrt za hišo in delavnico, Vir: Pokrajinski arhiv Maribor
Stari oče današnjega lastnika tovarne lesnoobdelovslnih strojev pred svojo sodarsko delavnico
Stari oče današnjega lastnika tovarne lesnoobdelovslnih strojev pred svojo sodarsko delavnico
Prodajna pogodba za hišo, vir: PAM
Prodajna pogodba za hišo, vir: PAM

Po podatkih iz Mariborskega Adresarja za l. 1921 je bilo takrat v Mariboru 10 sodarjev, med njimi tudi oče in sin oba Paula Ledineg oz. Ledinek. Sicer pa najdemo najstarejšo omembo poklicnega mestnega sodarja  v Piranu, l. 1273.  Tudi na Štajerskem je bilo sodarstvo precej razvito proti koncu srednjega veka.

Mariborski adresar za l. 1925, vir: PAM
Mariborski adresar za l. 1925, vir: PAM

Sodarska obrt se je do konca 19. stoletja vse bolj razvijala praktično po vseh slovenskih pokrajinah in ponekod so bili sodarji združeni v cehe. 

Udeležba na Kongresu sodarskih mojstrov v Celju leta 1932.
Udeležba na Kongresu sodarskih mojstrov v Celju leta 1932.


V veliki Adresar Maribora, Celja in Ptuja za leto 1935 so bili vpisani naslednji mariborski sodarji: 

  • Gernjak,
  • Hvalec,
  • brata Pavel in Mirko Ledinek (oče in stric današnjega lastnika Pavla Ledineka), 
  • Ramšak,
  • Sulcer,
  • Tomažič.
Veliki Adresar Maribora, Celja, Ptuja za leto 1935  , vir: PAM
Veliki Adresar Maribora, Celja, Ptuja za leto 1935 , vir: PAM

Sodarstvo Ledinek je izdelovalo sode za štajerske vinogradnike vse do leta 1966. Medtem se je Waldgasse  l. 1919 preimenovala v Gozdno ulico in l. 1947 v Pajkovo ulico. 

Hiša z delavnico
Hiša z delavnico
Sode so izdelovali predvsem za vinogradnike iz Štajerske
Sode so izdelovali predvsem za vinogradnike iz Štajerske

Sodarska delavnica na Pajkovi ulici
Sodarska delavnica na Pajkovi ulici


1956 – 1992 >