Politika kakovosti

Vodstvo in zaposleni smo pripravili in izvajamo nabor načel, ki povečujejo zaupanje vseh zainteresiranih strani v našo sposobnost izpolniti njihove zahteve.
Ta načela so osnova za dobro delovanje Sistema Vodenja Kakovosti in izboljševanje podjetja.

V podjetju LedinekEngineering d.o.o.
skrbimo, da so načela politike kakovosti
razumljena in izvajana na vseh ravneh
organizacije. Tako vsi sodelavke/-ci
prispevamo k izboljšanju delovnega
okolja ter k dolgoročni uspešnosti podjetja.

Temeljna načela, na katerih je zasnovan naš Sistem Vodenja Kakovosti so:

Prepoznati in zagotoviti izpolnitev zahtev in pričakovanj naših strank, pri tem upoštevamo:

• veljavne zakonske in tehnične predpise,
• naše lastne zahteve (zaposleni, lastniki) in
• zahteve tretjih (dobavitelji, podizvajalci, prevozniki, lokalno okolje in drugi).

Vključiti sodelavke/ce v izboljševanje delovanja podjetja s spodbujanjem njihovih doprinosovna tem področju in ohranjati inovacijske sposobnosti podjetja.

Nenehno izboljševati učinkovitost sistema upravljanja, da zagotavljamo nenehno prilagajanjezahtevam čedalje bolj konkurenčnega trga in stalno spreminjajočega se okolja.