Prva lesnoobdelovalna oprema na Japonsko

V mesecu decembru je delegacija japonskega proizvajalca v lesnopredelovalni industriji, Chugoku Lumber, v naših proizvodnih prostorih v Hočah testirala in prevzela novo opremo za dolžinsko spajanje lesa.

Japonci načrtujejo dvig proizvodnje lepljenih nosilcev – BSH iz sedanjih 10.000 m3 na leto, na pol milijona kubičnih metrov do leta 2024. S tem pa narašča tudi povpraševanje po tovrstni tehnološki opremi in podjetje Chugoku se je v svojem načrtu modernizacije proizvodnje odločilo za nakup Ledinekovega stroja Kontizink M. Gre za najhitrejši stroj za posamično spajanje lamel dolžine od 30 do 300 cm, srednjih presekov.

Montaža opreme se prične februarja, zagon celotne linije pa je terminsko usklajen z ostalimi dobavitelji tehnološke opreme.