Uspešen zagon linije dolžinskega spajanja v Rusiji

Sprejeli smo izziv! Podjetji Ledinek in Sokol Timber sta uspešno opravili zagon linije

V skladu s terminskim planom, smo v podjetju Ledinek konec januarja pričeli z dobavami opreme podjetju SOKOL Timber Company za njihovo novo linijo dolžinskega spajanja, ki je sestavni del celotne linije za izdelavo lepljenih nosilcev. Podjetje Sokol spada v skupino Segezha, eno največjih ruskih lesnopredelovalnih skupin in v 20. tednu so začeli proizvodnjo za trg na naši liniji za izdelavo zobatega spoja, Eurozink.

Na ta dosežek smo še posebej ponosni, saj nas je korona virusna pandemija postavila pred zahteven izziv ravno sredi montaže in zagona opreme. Ko so države začele zapirati svoje meje, je naša ekipa zapustila Rusijo in samo po zaslugi vzornega sodelovanja s strokovnjaki pri podjetju Sokol smo lahko zaključili delo v tej nepredvideni situaciji. Ob podpori stranke je našim programerjem in tehničnim svetovalcem uspelo zaključiti montažo in opremo zagnati na daljavo, kar je bilo izvedljivo zgolj ob resnično učinkoviti komunikaciji, ki je omogočila vodenje in nadzor dela preko interneta.

V maju in juniju obe strani nadaljujeta z delom na Ledinekovem stroju Kontizink L-S120, zagon katerega je predviden konec junija. Montaža in zagon potekata v celoti z vodenjem na daljavo, pod nadzorom osebja Ledinek, strojno in elektro montažo na stroju samem pa izvaja stranka s svojim tehničnim osebjem. Ekipe podjetij Ledinek in Sokol sta ponosni, da sta del te posebne izkušnje in da uspešno opravljata naloge tudi v teh izrednih razmerah tako v poslovnem svetu kot v življenju nasploh.

Iskrene čestitke vsem sodelujočim!