Sodelovali smo z učenci iz programa Erasmus ter dijaki Srednje lesarske šole Ljubljana.

Konec meseca marca smo v našem podjetju gostili učence OŠ Franceta Prešerna ter udeležence njihovih partnerskih šol iz Španije in Nemčije, s katerimi sodelujejo pri mednarodnem programu Erazmus. Tema aktualnega dvoletnega projekta, ki je financiran s strani EU ima naslov 'Living, Learnig and Working in Europe' (Živeti, učiti se in delati v Evropi). Cilj tega projekta je, da mladi spoznajo delovanje trga delovne sile in razvijajo spretnosti pri iskanju zaposlitvenih možnosti v Evropi. V ta namen so udeleženci v sklopu delovnega načrta opravili tudi simulacijo razgovora pri delodajalcu. V podjetju LEDINEK smo se z veseljem odzvali vabilu za sodelovanje in tako smo 29. marca, 2017 v naših prostorih učencem iz programa Erazmus predstavili praktični primer razgovora za službo pri katerem so učenci aktivno sodelovali.

Teden dni kasneje pa so bili na strokovni ekskurziji v našem podjetju dijaki zaključnih letnikov in učitelji Srednje Lesarske šole iz Ljubljane. Kot so sami zapisali, so bili izredno zadovoljni, da smo jim omogočili vpogled v realnost, ki je drugačna od tiste v šolskih klopeh. Dijakom smo predstavili proizvodni proces izdelave strojnih elementov, njihovo montažo v stroje in linije, delo elektro projektantov in programerjev ter konstrukterjev, seznanili pa so se tudi s postopkom dela od naročila izdelka s strani kupca do odpreme in priprave na montažo na terenu.

Veseli smo, da se mladi še vedno zanimajo za les in njegovo obdelavo ter da jim lahko predstavimo dejanski potek dela, ki je nadgradnja teoretičnega znanja. V podjetju LEDINEK smo zmeraj zagovarjali stališče, da je mladim potrebno omogočiti, da čimprej spoznajo praktično delo in si pridobijo lastne izkušnje, saj imajo že nekateri osnovnošolci jasno izdelane cilje kaj bi radi počeli in so za dosego le-tega pripravljeni vložiti svoje delo in trud.