Odprema kontejnerjev za Južno Afriko

V prvem mesecu novega leta v podjetju LEDINEK zaključujemo odpremo strojev in mehanizacije za linijo dolžinskega spajanja za projekt Merensky v Južni Afriki. Prvi kontejnerji so iz Luke Koper preko Italije in Portugalske prispeli v pristanišče Durban že konec minulega leta, ko je prva Ledinekova ekipa začela za raztovarjanjem kontejnerjev ter pripravo na mehansko montažo, ki je že v teku. Južna Afrika pa za podjetje Ledinek ni povsem novo tržišče, saj smo pred leti tja že izvozili nekaj posameznih strojev.

Našim monterjem pa tokrat želimo dobro počutje na južni polobli ter uspešen potek montaže.