Strokovna ekskurzija ravnateljev srednjih tehniških šol

V okviru letnega strokovnega srečanja in usposabljanja je bilo 9. maja v našem podjetju na obisku 13 ravnateljev srednjih strokovnih tehniških šol iz vse Slovenije, ki jih je letos gostil Mariborski TŠC pod vodstvom direktorja Kukovca.

Gostje so si ogledali naše proizvodne prostore in procese, ki potekajo v njih. Ogledali so si montažo sestavnih delov v končne izdelke, ki jih prodajamo na svetovnem trgu najsodobnejšim proizvajalcem konstrukcijskega lepljenega lesa. Predstavili smo jim tudi oddelka konstrukcije in elektroprojektive, kjer najprej nastajajo stroji nato pa še programi za njihovo delovanje.

Gostom ravnateljem smo podarili USB ključke s posnetki naših tehnoloških linij , ki obratujejo po svetu pri kupcih z namenom, da bi seznanili učence s to stroko ter jih vzpodbudili, da se odločajo za deficitarne tehniške poklice. V našem podjetju že vrsto let nudimo dijakom in študentom možnost opravljanja obveznih praks in tudi možnosti za zaposlitev, saj se zavedamo kako pomembno je, da učenci teoretično znanje nadgradijo s praktičnimi izkušnjami.

Večina gostov le bežno pozna obseg in vsebino naše dejavnost a kljub temu so bili nad videnim navdušeni. Vodsto podjetja, ki je ravnatelje sprejelo, jih je seznanilo tudi s konkretnimi kadrovskimi težavami, s katerimi se srečujemo ter z našo namero po ustanovitvi učne delavnice za strokovno usposabljanje mladih na delovnem mestu iz področja strojegradnje.

V podjetjih LEDINEK smo veseli obiskov s strani pedagoške stroke saj bomo le z dobrim sodelovanjem med šolami in gospodarstvom uspeli izobraziti strokovni kader za potrebe gospodarstva, ki se dnevno srečuje z vedno večjimi zahtevami na svetovnem trgu.