Delo na projektu je v polnem teku!

Ledinek trenutno izvaja testne operacije in vzpostavlja proizvodno linijo v sodelovanju z oddelkom za proizvodnjo in inženiring družbe Södra. V tem času Ledinek izvaja tudi usposabljanje operaterjev za proizvodno organizacijo družbe Södra. To bo zagotovilo dragocene informacije o prilagoditvah in spremembah, ki jih je treba izvesti na strojih in programski opremi pred začetkom obratovanja proizvodne linije. Družba Södra je zadovoljna s prilagoditvami, ki jih je družba Ledinek izvedla v zvezi s spremembami časovnega načrta, in z doseženimi mejniki.